Ispit iz propisa online dating best online dating sites serious relationships

To je dovoljan povod da se zamisli u čijem interesu deluje dananja elita ako ne u interesu svoje nacije.

Dananju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, moemo, u skladu sa njenim nastankom i načinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno drutvo bez odgovornosti.

Godinja teta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna teta u periodu od 2000-2005.

Nije okončana privatizacija drutvenih preduzeća, privatizacija dravnih preduzeća nije ni počela, ne funkcionie zakon o stečaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. godine, tednja je uvećana oko 20 ****; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno između dravljana, uklapaju se u eme međunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novčanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans plaćanja sa Kiprom belei značajne deficite; d) međunarodni tokovi pokazuju krajnju neobičnost veličine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca.

Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja plaćanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori.

Kriminalne organizacije raspolau novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetničkih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog trita.

Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo političko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Slučajno ili namerno, drava nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, to je normalno, ali vie nego to bi trebalo jer nama posla. godine, na osnovu razvoja istočnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije isključivo tajkuni i insajderi u dravnim kompanijama, a svi ostali gubitnici.

Tada su stručnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje.

Leave a Reply